Standardiserat och helt systemoberoende


Genom att vara systemoberoende kan Payleads integreras i stora koncerner utan större svårigheter. Till exempel har Citroên kunnat ansluta sig utan förändringar i rådande struktur.

Betalsystem


Betalsystemet är ett digitalt system baserat på reglerade e-pengar. I systemet byggs en kontostruktur upp som hanterar betalningar i realtid. Bortsett från det rent praktiska är systemet också en nödvändighet för att upprätthålla juridiken i Payleads Depålager. PayLeads betalsystem är integrerat i distributörens affärssystem eller datakassa. Systemet registrerar alla transaktioner som sker under dagen. Transaktionerna består av försäljning, leveranser samt returer.


Information och format


Informationen sänds till Payleads system där den processas och registreras. Det innebär att PayLeads system är en exakt spegelbild av distributörens affärssystem gällande försäljning, varuvärde, kvantitet och returer. Inom en given tidsperiod processar PayLeads data till försäljnings- och varulagersrapporter som sänds till leverantören i önskat format (t.ex. pdf, csv och xml). Filerna kan importeras i olika affärssystem som t.ex. Navision, IFS och SAP

Likvidavräkning


Utifrån försäljningsdata hämtas likvid för sålda varor hos återförsäljaren och sändes vidare till leverantören. Med PayLeads handelsplattform och betalsystem kan en leverantör ha full kontroll över ett depålager vad det gäller försäljning, varuvärde, kvantitet och samtidigt vara säker på att betalning kommer att ske i takt med försäljningen. Payleads sätter upp rapporteringsintervall enligt leverantörens önskemål.Det finns många fördelar och applikationer för betalsystemet och dess betydelsen kan variera mycket mellan olika branscher, men de kan summeras som nedan:


     Säkerställer betalning

     Villkorat för äganderättsförbehåll i varulager

     Ökade limiter

     Snabbare betalningar

     Automatiserat

     Dämpade llikviditetssvängningar

PRIMÄRA FÖRDELAR

BETALSYSTEM