Certifiering


PayLeads certifierar både leverantören och återförsäljaren. Processen är en vital del då

certifieringen säkerställer de juridiska faktorerna som krävs för att handelsmodellen.

Vidare innebär certifieringen också en kvalificering av distributörens affärssystem och definierar vilken information och i vilket format den ska sändas till leverantören. Payleads säkerställer även att distributören har tillräcklig försäkring samt när inventering ska ske.
Det finns många fördelar och certifiera företaget enligt Payleads standard. Dess betydelsen kan variera mycket mellan olika branscher, men de kan summeras som nedan:


     Kvalitetssäkring

     Villkorat för äganderättsförbehåll i varulager

     Säkerställer avtalskonstruktioner

     Hantering av rutiner för tex. svinn, inventering, osv

     Försäkringar

     

PRIMÄRA FÖRDELAR

Certifiering