VAROR SÄLJER VAROR


Depålager är en finansiell produkt som använder PayLeads handelsplattform och betalsystem för att möjliggöra för en leverantör att ha ett externlager hos en återförsäljare. För leverantören innebär detta att han kan få ut mycket djupare och bredare sortiment till detaljisten. Då leverantören äger varulagret så kan han i högre grad kan kontrollera lagernivåer och styra sortimentet. Detta är ett både ett preventivt och offensivt verktyg som garanterat ökar försäljning utan ytterligare riskexponering

KAPITALBINDNING


En återförsäljares balansräkning utgörs till största del av ett varulager som är finansierat av bank, leverantör och med eget kapital. Det stora problemet för en leverantör är att detaljistens inköpsbeteende styrs av likviditeten. Dvs man tappar fokus på själva varan och istället fokuserar man på kapitalbindningen. Det största problemet uppstår oftast när återförsäljaren expanderar eller har en kraftig försäljningsökning och leverantörernas kreditlimiter sätter stopp för ytterligare försäljning till återförsäljaren. Att handla via PayLeads handelsplattform och att använda depålager som handelsmodell avhjälper detta problem då leveratören alltid äger varulagret, samt att leverantören hela tiden kan följa genomförsäljningen. Vid en obeståndssituation har leverantören full separationsrätt varulager. Återförsäljaren har stora möjligheter att frigöra kapital som är bundet i varulager.Det finns många fördelar och applikationer för handelsmodellen och dess betydelsen kan variera mycket mellan olika branscher, men de kan summeras som nedan:


     Säkerställer betalning

     Äganderättsförbehåll i varulager

     Ökad omsättning och omsättningshastighet

     Frigör kapital bundet i varulager

     Expansionsfrämjande

     Varumärkesbyggande

PRIMÄRA FÖRDELAR

DEPÅLAGER