ÖKAT VARUFLÖDE


PayLeads har tagit fram en handelsmodell där all handel sker gentemot ett inköpsbolag. Payleads finansierar och administrerar betalflödet för inköpsbolaget och säkerställer att alla leverantörsfakturor betalas på förfallodag. En leverantör kan också göra avrop och därmed få betalt tidigare om de behöver öka sin likviditet.  

Inköpsbolaget i sin tur levererar varor till anslutna Distributörer med en tjänst kallad Depålager där Payleads säkerställer äganderätten till varorna för Inköpsbolaget samt hämtar likvid för sålda varor allteftersom varorna säljer i butik. Depålager innebär att Inköpsbolaget äger varan, med separationsrätt i händelse av konkurs, till dess att den är såld. En Distributör får således tillgång till ett ökat varuflöde utan att vara beroende av likviditet eller kapitalbindning. Varje Distributör har en limit för sitt varulager som kommuniceras ut dagligen till leverantörerna.
Det finns många fördelar och applikationer för handelsmodellen och dess betydelsen kan variera mycket mellan olika branscher, men de kan summeras som nedan:


     Säkrad betalning på fakturans förfallodag

     Möjlighet att varje dag se butikens limit

     Säkrat och kontrollerat distributionsled

     Underlättar expansion och start av franchisebutiker

     Varumärkesbyggande

      Ej behov av kreditförsäkringar eller fakturabelåning

PRIMÄRA FÖRDELAR

FRANCHISE

GIVARE OCH TAGARE


Franchisekedjor samt kedjor med ett upplägg baserat ett inköpsbolag upplever ofta problem som hindrar kedjans fulla potential. Problematiken grundar sig ofta i bristande likviditet och en kapitalbindning som belastar franchisetagarens ekonomi vilket medför att franchisetagaren inte får tillgång till rätt mängd varor som kan omsättas hos respektive franchisetagare. Det i sin tur får effekter på franchisetagarens resultat och därmed hela kedjans utveckling.