EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV LIMITER


I och med att leverantören får betalt snabbare och mer frekvent så kan han enklare öka och kalibrera limiterna så att de är synkroniserade med genomförsäljningen. Leverantören får löpande information om vad som säljer igenom, och en trygghet i att få betalt.  Härigenom kan leverantörerna öka leveransfrekvensen till detaljisten vilket ökar omsättningshastigheten. Då total transparens skapas mellan parterna som är anslutna till PayLeads hadelsplattform så skapas en miljö som för parterna närmare varandra. Man kan således som leverantör och återförsäljare ha ett närmare samarbete var man tillsammans samverkar för att maximera försäljning  och omsättningshastighet. Detta är också mycket viktigt för att alltid kunna erbjuda slutkunden hög servicegrad. Genom att erbjuda sina återförsäljare inköp och försäljning via PayLeads handelsplattform skapar man en miljö som är mycket varuflödesstimulerande. Man möjliggör också för återförsäljarna att snabbare kunna expandera med hjälp av leverantörens varumärken.
Det finns många fördelar och applikationer för handelsmodellen och dess betydelsen kan variera mycket mellan olika branscher, men de kan summeras som nedan:


     Ökad omsättning och omsättningshastighet

     Snabbare kassaflöde

     Expansionsfrämjande

     Möjlighet till ökade limiter

     

      

PRIMÄRA FÖRDELAR

LIMITSTYRNING

DIRIGERA BETALNINGAR


Limitstyrning är en finansiell produkt som använder PayLeads handelsplattform och betalsystem för att säkerställa att leverantören får betalt för varorna som sålts hos detaljisten. En återförsäljare kan således inte ”låna” pengar” för att betala en annan leverantör. Payex handelsplattform fungerar här som betalningsförmedlare. För leverantören innebär detta att han kan få ut ett djupare och bredare sortiment då risken minskar betydligt.