LAGERSTYRNING OCH PROGNOSTISERING


Payleads förser anslutna leverantörer med realtidsinformation av lagernivåer hos dess återförsäljare. Då leverantörerna i sin tur ofta arbetar med långa ledtider för att beställa varor så är det mycket värdefullt att kunna se lagerstatus hos återförsäljarna. Det är framför allt för att direkt kunna anpassa sig efter ökad efterfrågan men även för budgetering och prognostisering som verktyget är ovärderligt.
Det finns många fördelar med systemet och Partner Portalen och vad man vill söka efter kan variera mycket mellan olika branscher, men de kan summeras som nedan:


     Lagernivåer

     Försäljning

     Beställningspunkter

     Ekonomistyrning

     Marknadsaktiviteter

     Kontroll

PRIMÄRA FÖRDELAR

SYSTEM

EKONOMISTYRNING


Informationen från Payleads handelsplattform formateras och presenteras efter Leverantörens önskemål. Man får här som leverantör en mycket bra total överblick av varuflödet samt att man kan mäta effektiviteten i värdekedjan. Det är framför då man vill öka marginalerna som det är viktigt att kunna se hela flödet nedbrutet på artikel- och produktgruppsnivå. Många företag arbetar med det man kallar stapelvaror eller ”back log” och då dessa varor ofta brukar ha en högre marginal så skall man alltid ha dessa väl representerade hos återförsäljarna.

VARUMÄRKESBYGGANDE


För att vara konkurrenskraftig idag, måste man som leverantör ha åtkomst till information avseende en varas genomförsäljning. Payleads handelsplattform förser leverantörer med information om hur varorna säljer igenom. Dvs man kan på artikelnivå se var och hur mycket av varorna som säljs.

Vid lansering av nya produkter måste återförsäljarna ha både djup och bredd i produktsortimentet. För att man som leverantör, riskfritt, skall kunna leverera den mängd varor som krävs vid en produktlansering krävs det att leverantören hela tiden kan följa försäljningsutvecklingen. Detta kan även vara en möjlighet för leverantörer som har svårt att få tillräckligt mycket varor exponerade hos återförsäljarna, då återförsäljarna normalt är mycket restriktiva vad gäller inköp.

För de leverantörer som arbetar med ”shop in shop” system ges här en ovärderlig möjlighet att driva sin butik i butiken

SÄLJSTÖD OCH INKÖPSSTÖD


Leverantören flyttar säljfokus från återförsäljarens inköpssida till dess sälj- och kundsida. Leverantören använder realtidsinformation från Payleads handelsplattform som säljstöd och kan alltid ge återförsäljaren maximal service vad gäller inköp och genomförsäljning.   

MARKNADSAKTIVITETER


I samband med marknadsaktiviteter så som t.ex TV, radio, tryckt media samt övriga promotionaktiviteter är det mycket viktigt för en leverantör att få direkt respons från marknaden. Detta är viktigt för att kunna utvärdera utfallet av aktiviteten, för framtida val av media, men även för att snabbt kunna beställa varor för att möta efterfrågan. För de branscher som är kollektionsstyrda är det alltid ett helhetskoncept man säljer till kunderna och man måste därför kunna analysera hur helheten av kollektionen samverkar vid genomförsäljning.