">

SÄKER HANDEL

PAYLEADS

”Alla mina leverantörer använder depålager i butik. Det hade varit omöjligt att finansiera våra stora varulager på egen hand”

Anders Lerman, Udéns Sport

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Certifiering

HANDELSPLATTFORM

PAYLEADS HANDELSPLATTFORM BESTÅR AV ETT AUTOMATISERAT BETAL- OCH INFORMATIONSSYSTEM SAMT AVTALSKONSTRUKTIONER.

Betalsystem
System
Certifiering

Betalsystem

Information

Läs mer

VI SKAPAR FRAMTIDENS HANDEL

OM PAYLEADS

PAYLEADS LEVERERAR EN HANDELSPLATTFORM FÖR LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE. SYFTET ÄR ATT SKAPA EN FULL TRANSPARENS MELLAN ANSLUTNA PARTNERS FÖR ATT KUNNA SÄKERSTÄLLA DET MONETÄRA SAMT LOGISTISKA FLÖDET.

Ökad säkerhet

Med Payleads Depålager har en leverantör alltid separationsrätt i varulagret samtidigt som försäljninglikviden säkerställs via Payleads Betalsystem. Rapportering sker på standardiserat sätt från Payleads oaktat antalet anslutna detaljister. Parterna kan således öka sina varulager utan ökad riskexponering.   

Transparens

Payleads förser, via en Partner Portal, anslutna leverantörer med realtidsinformation av lagernivåer hos dess återförsäljare. Då leverantörerna I sin tur ofta arbetar med långa ledtider för att beställa varor så är det mycket värdefullt att kunna se lagerstatus hos återförsäljarna.

Payleads förser anslutna leverantörer med realtidsinformation av försäljning och lagernivåer hos dess återförsäljare. Intregationen är systemoberoende och integreras mot återförsäljarens datakassa eller ekonomisystem. Färdiga Payleads moduler finns för kunder som använder tex Hogia, Nutid eller Boxnet

Via en Partner Portal kan leverantörer alltid logga in för att hämta statistik eller orderunderlag.


SYSTEM

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

KONTAKT

Oavsett om ni vill ha support, be om offert eller bara fråga om råd så tveka inte att kontakta oss.

NÅGRA AV VÅRA PARTERS

AB Svenska ECR Kassasystem startade hösten 1996 som importör och leverantör av kassaregister och butiksdatasystem. De har under de senaste åren expanderat kraftigt och är idag en av de största leverantörerna av kassaregister och butikssystem på den svenska marknaden.


PayEx är Nordens främsta experter på betalningar. De har drygt sexhundra medarbetare. Sedan starten 1972 har Payex utvecklat en gedigen kompetens inom områden som betalningslösningar för internet-, mobil- och fysisk handel, rating/billing, faktura- och reskontrahantering, inkasso samt kredithanteringMed programvaror som gemensam nämnare finns idag i Hogia-gruppen ett tjugotal företag med 500 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. Hogia driver en aktiv internationalisering av verksamheten inom området Transport Systems och har där kunder i fyra världsdelar.PayLeads AB

Stora Nygatan 31

411 08 Gothenburg, Sweden

       0046 (0)768-99 86 06

       info@payleads.se

       www.payleads.se

Frigör kapital

Inom detaljhandeln utgörs balansräkningen till största delen av ett varulager som normalt är bank eller leverantörsfinansierat. På grund av den höga kapitalbindningen så kan likviditeten I perioder vara anststrängd. Payleads hjälper till att öka likviditeten och frigöra kapital bundet I varulager.

Läs mer om system

Depålager är en finansiell tjänst som använder PayLeads handelsplattform och betalsystem för att möjliggöra för en leverantör att ha ett externlager hos en återförsäljare.

Produkten är perfekt för de återförsäljare som vill maximera sitt varusortiment och expandera utan att binda kapital.

DEPÅLAGER

Läs mer om depålager

Limitstyrning gör ett normalt fakturaflöde mellan köpare och säljare säkrare genom att använda Payleads Betalsystem för att a conto betala leverantörsfakturorna då varor säljs vidare.

Betalning för varukostnaden går direkt vidare till leverantören vilket minskar exponeringen.  

LIMITSTYRNING

Läs mer om limitstyrning

Produkten baseras på en struktur där ett Inköpsbolag i en franchise-organisation står för inköp av alla varor. Dessa varor deponeras sedan ut i franchisetagarens butiker.

I takt med att varorna säljs i butiksled strömmar medel in i Inköpsbolaget och transfereras till anslutna leverantörer

FRANCHISE

Läs mer om franchise